มหาวิทยาลัยเอกชน-เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหาร-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เน้นหลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหารธุรกิจ มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน ตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต ทุกคนได้เรียนจริง-ฝึกจริง-ในสถานที่จริงได้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ในอนาคต

บริหารธุรกิจ จะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุน วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน แผนการตลาด การเงินและการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศ การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การจัดการซัพพลายเชน การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

#RBSDBS

แนวทางของนักบริหารธุรกิจ

นักบริหารธุรกิจต้องศึกษาถึงกลยุทธ์และหาประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ


กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ วางแผน แบบนักธุรกิจ ศึกษามุมมองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง ออกแบบแลพพัฒนา ธุรกิจของตนเองได้

ประสบการณ์

แน่นอนบริหารธุรกิจ ม.รังสิตมีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ 

ธุรกิจนวัตกรรม

คิดความนักบริหารธุรกิจส่วนตัวต้องสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นผู้นำในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่ สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล Digital Startup Business

Mobirise
มหาวิทยาลัยเอกชน-เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนบริหาร-สาขาธุรกิจดิจิทัล-ธุรกิจดิจิทัล-มหาวิทยาลัยรังสิต-เรียนต่อ ป ตรี-คณะบริหารธุรกิจ

RBS MART

นักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยทางคณะบริหารธุรกิจได้สร้างสิ่งรับรองฝีมือเป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเรียนที่นี่แล้วต้องทำให้ได้ เช่น RBS Mart เป็นสถานที่ฝึกงานที่สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นโครงการที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินค้าของตนเอง ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของเป็นตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การวางแผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินการประกอบธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท เพื่อการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

Mobirise

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขา !!

"สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล เกี่ยวกับธุรกิจและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบวิชาชีพได้

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Mobirise

คณะบริหารธุรกิจกับดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มาร่วมเป็นนักธุรกิจในอนาคตกับเราที่ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

คณะบริหารธุรกิจ เหมาะกับใคร? 

อย่างที่รู้ๆกันว่าคณะบริหารธุรกิจ จะเรียนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนั้นจะเหมาะกับน้องๆ ที่ชอบในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ วางแผนธุรกิจ คิดวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของครอบครัว หรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต

ยุค 4.0

เผลอเพียงนิดเดียวเทคโนโลยีก็ได้เข้ามาครอบครองโลกเราแล้วเปลี่ยนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นโลกของดิจิทัลเพราะโลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว เราอยู่ในยุคของรอยต่อ ถึงเราจะอยู่ในยุคของรอยต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะและภาษาที่เป็นสากลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้ นอกจากทักษะด้านดิจิทัลแล้ว ผู้เรียนยังจะต้องเสริมทักษะรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษ Social Network เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับก้าวสู่อาชีพนักธุรกิจดิจิทัลระดับสากลได้อย่างเต็มตัว

Mobirise

สาขาใหม่มาแรง สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนิชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

เชิญชวนน้อง ๆ

น้อง ๆ ที่จบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6 , ปวช. ,ปวส.
กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่ กำลัง มองหาที่เรียนอยู่คะ
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
Gat-Pat ไม่ต้อง
O-net ไม่เอา ขอแค่
GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้
ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง มาดูให้เห็นกับตาดีว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลา 9.00 - 17.00 น.

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

การแต่งกายมาสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ชุดอะไรก็ได้ ขอให้สุภาพ

1

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท)หรือสมัครเรียนผ่านระบบแล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

3

รูปถ่ายหน้าตรง

ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

(ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)

5

ยืนใบสมัคร

จ่ายเงินค่าเทอม รอรับ Ipad

6

ผู้สมัครเรียนทุกคน

ต้องยื่นใบสมัครเรียนด้วยตนเอง เท่านั้น ! 

FOLLOW US!

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
081-7056585 โทรได้ 24 ชั่วโมง
Line : @rbsrsu 

Website was created with Mobirise