แนวคิดการจัดหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ จึงมีแนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

แนวความคิดการจัดหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ จึงมีแนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานการณ์จริง คณาจารย์ผู้สอนเล็งเห็นช่องทางการเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ทางคณะบริหารธุรกิจให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจของตนเองโดยการศึกษาธุรกิจ วางแผนการตลาด ออกแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สร้างตรายี่ห้อสินค้าวางแผนสื่อโฆษณา และการทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต จึงได้มีการฝึกอบรมและเน้นการเรียนการสอนให้สำหรับนักศึกษาที่พร้อมจะออกไปฝึกประสบการณ์จริงตามบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ การจัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปีเท่านั้น แต่นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ การจัดทำและประกวดแผนการตลาด การจัดทำและประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทั้งทางด้านกำลังกายกำลังใจและกำลังสมองเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

Mobirise

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสนใจในคณะบริหารธุรกิจเป็นวิชาที่จะศึกษาอย่างจริงจัง มุ่งเน้นด้านการบริหารและฝึกประสบการณ์จริง มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ คิดเลขเก่ง ช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์แบบมีเหตุผล สนใจด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว สนใจความคืบหน้าของข่าวสารตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจต่างๆและตัวเลขทางการตลาด

จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจไปมีงานทำแน่นอน

จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

หน่วยงานต่าง ๆ

สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนได้หลากหลาย

บริษัทต่าง ๆ

ส่วนใหญ่จะทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการแรงงานสูง

สายงานทั่วไป

นักบัญชี  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานในบริษัทประกันภัย นักการตลาด นักการธนาคาร นักพัฒนาข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ 

Mobirise

คณะบริหารธุรกิจที่ครบครันและทันสมัยที่สุด สำหรับใครที่อยากเป็นทำงานด้านการบริหารรุ่นใหม่ที่ทำงานเป็นตั้งเเต่ยังเรียนไม่จบ ก็ต้องมาเรียนที่ ม.รังสิต เด็กสายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. หรือ กศน. ก็เรียนได้ รับรองว่าจบไปเเล้วมีงานทำเเน่นอน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต รับรองว่าตอบโจทย์งานในอนาคตแน่นอน

เชิญชวนน้อง ๆ

น้อง ๆ ที่จบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6 , ปวช. ,ปวส.
กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่ กำลัง มองหาที่เรียนอยู่คะ
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
Gat-Pat ไม่ต้อง
O-net ไม่เอา ขอแค่
GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้
ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง มาดูให้เห็นกับตาดีว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลา 9.00 - 17.00 น.

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
0951159384 , 063-359-0693
Line : @rbsrsu 

This page was started with Mobirise web templates