ติดต่อสอบถาม

"027915500 หรือ 0624261964"

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ตึก 2 ห้อง 302

02-791-6000 ต่อ 1042, 1045,แฟกส์ ต่อ 1076

มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000

แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rsu.ac.th
รับสมัครนักศึกษา
0 2791 5510 - 15

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
0951159384 , 063-359-0693
Line : @rbsrsu 

Built with Mobirise template