ธุรกิจดิจิทัล-บริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยรังสิต-ม.รังสิต-เรียนไหนดี-เรียนมหาวิทยาลัยไหนดี

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป 

การเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)


ชื่อปริญญา

·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน )
·บธ.บ. (การเงินและการลงทุน )
·Bachelor of Business Administration (Coperate Finance and Investment)
·B.B.A. (Coperate Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

· 4 ปี 132 หน่วยกิต Download

แนะนำสาขา

· เพราะการลงทุนธุรกิจมีความเสี่ยง แต่เสี่ยงที่สุด คือการที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นอาชีพที่น่าจับตามองและมีโอกาสได้เงินเดือนสูง การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)


- นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses)

- พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) 

- นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks) 

- นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company)

- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors) 
อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

การเงินและการลงทุนเรียนอะไรบ้าง??


- การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
- การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
- การจัดการสถาบันการเงิน
- การประกันวินาศภัยทางทะเล
- การประกันวินาศภัยอื่นๆ
- การประกันชีวิตและสุขภาพ
- การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
- การวิจัยทางการเงิน
- การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
- วิศวกรรมทางการเงิน
- ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
0951159384 , 063-359-0693
Line : @rbsrsu 

Designed with Mobirise web creator